Php Script இன் வரலாறு

1 PHP யின் வரலலாறு

1.1 PHP யின் வரலாறு
History of Php Script - PsvpTamilஒருவருக்கு பிரச்னை ஏட்படுப் போதே அதன் தீர்வுகளும் தேடப்படுகிறது எங்கு தேடியும் தீர்வுகள்
கிடைக்காத பட்சத்தில், அதற்கான தீர்வை தாருமாராகவே முயன்று கண்டு பிடிப்பார் அவருக்கு ஏற்பட்ட அந்த பிரச்சனை வேறு ஒருவருக்கு ஏற்படும் போது , மற்றவர்கள்  அவரை போல கஷ்டபடாமல் இருப்பதற்காக , கண்டுபிடித்த அந்த தீர்வை அனைவரும்  இலவசமாக கிடைக்கும் வகையில் அறிமுகப்படுத்துகிறார்.   அந்த தொழில்நுட்பத்தை (தீர்வு) ஏற்றுக் கொண்டு அதை மெருகேற்றும் போது
அந்தத் தீர்வை கண்டுபிடித்தவர்  கற்பனை செய்ய முடியாத அளவிற்கு   அந்தத் தொழில் நுட்பம் வளர்ந்து நிற்கும் அப்படி உருவாகிய தொழில்நுட்பமே இந்த Php.
1.2 PHP உருவான விதம்.

Php யின் முதல் பதிப்பு 1995ஆம் ஆண்டு Rasmus Lerdorf  அவர்களால் உருவாக்கப் பட்டது Rasmus தற்பொழுது Yahoo நிறுவனத்தில் பொறியியளாராக பணிபுரிந்து வருகிறார்  அவருடைய இணணையதளத்தை

Rasmus Lerdorf Founder of Php Script
Rasmus Lerdorf Founder of Php Script

எளிமையாக உருவாக்க HTML உடன் இணணைந்த நன்றாக வேலை செய்யும் ஏதாவது ஓன்று தேவைப் பட்டது .

அந்த தேவையை பூர்த்தி சேயும் வகையில் Perl மொழியினை கொண்டு ஒரு தொழில் நுட்பத்தை உருவாக்கினார் .
அந்தத் தொழில் நுட்பதிட்க்கு அவர் இட்ட பெயர் ‘Personal
Home Page / Form Interpreter’.
Rasmus Lerdorf அவர் உருவாக்கிய அத்தகைய தொழில்நுட்பம் இணைய உள்ளடக்கங்களையும், இணைய படிவங்களையும் செயட்படுதுவதட்க்கு வசதியான வழிகளை எட்படுதிக் கொடுத்தது ‘Personal Home Page / Form Interpreter’ எனும் பெயர் பின்பு Php/FI சுருக்கமாக அழைக்கப்பட்டது இறுதியாக ‘PHP: Hypertext Preprocessor’ என்று பெயர் மாற்றம் செய்யப் பட்டது  .
GNU’s Not Unix’ என்பது எப்படி GNU என்று சுருக்கமாக
அழைக்க படுகின்றதோ, அதைப் போல ‘PHP: Hypertext Preprocessor’ என்பது  Php என்று சுருக்கமாக அழைக்கப்படுகிறது Php/FI யின் முதல் பதிப்பு (Version 1.0) Rasmus அவர்களுடைய சொந்த இணையதளத்தைத்தாண்டி வேறு  எங்கும் பயன் படுதப்படவில்லை காரணம் அது அவருடைய சொந்த தேவைக்காக உருவாக்கினார் Php/FI 2.0 வுடைய அறிமுகம் அதை மற்றத் தொடங்கியது ஆனால் Php 3 பதிப்பு 1997ஆம் ஆண்டு வெளியிடப் பட்ட போது அனைவருடைய நம்பிக்கையும் Phpஎதிர்பாராத விதமாக அனைவரின் மத்தியிலும் புகழ் பெற்றது .

1.3 PHP 3 யின் வெற்றி

Andi Gutmans
Andi Gutmans

1997 ஆம் ஆண்டு காலப்பகுதியில் இணையதளங்களின்  வளர்ச்சி அசுர வேகம் பெற்றது அவ்வாறு வளர்ச்சி பெற்ற இணையதளங்கள் அதே சமயத்தில் Apache Web Server ஐ பயன் படுத்தி வந்தன அதே காலத்தில்தான் Php யின் அடுத்த கட்ட வளர்ச்சிக்காக Andi Gutmans மற்றும் Zeev Suraski ஆகிய இருவரும் Php 3 திட்டத்தை அறிமுகப் படுத்தினார்கள் குறிப்பாக Apache Web Server உடன் Php யை இணைந்து செயல் படும் விதமாக Php யை வலிமையாக உருவாக்கி வெளியிட்டனர்.

Zeev Suraski
Zeev Suraski
அதே சமயத்தில் PHP + Apache Web Server கூட்டணி வெற்றியை நோக்கி பயணித்தது இணைய
உலகில் 10% க்கு மேலான இணையதளங்கள் Php யை தங்களுடைய இணையதளத்தில் பயன் படுத்த ஆரம்பித்தார்கள்.
1.4 PHP 4 – விஸ்பரூபம
Zend Internal Structure
Zend Internal Structure

Andi Gutmans and Zeev Suraski ஆகிய இருவராலும் Php 3 மறுபடியும் மெருகேற்றப் பட்டது Php 3 – இன் மெருகூட்டப் பட்ட பதிப்பு Php4 ஆக வெளிவந்தது அவ்வாறு கட்டமைக்கப் பட்ட அந்த சிறிய தொழில்நுட்பதுடன் வெளிவந்தது. அவ்வாறு இணைக்கப்பட்ட அந்த சிறிய தொழில்நுட்பம் Zend Engine என்று அழைக்கப்பட்டது .

மெருகேற்றப் பட்ட அம்சங்கள் :

  • மற்ற இணைய வழங்கிகளுக்கு ( Microsoft’s Internet Information Server – IIS ) ஆதரவு அளிக்கும் வகையில் உருவாக்கப் பட்டது.
  •  நினைவாக மேலாண்மையை திறன்பட செய்தல்
  • பெரிய திட்டங்கள் , வணிக பயன்பாடுகள் மற்றும் Mission Critical பயன்பாடுகளுக்கு ஆதரவு
1.5 PHP 5 – Object Orientation , Error Handling and XML
Object-oriented programming (OOP) க்கு ஆதரவளிக்கும் வகையில் மேலும் மெருகூட்டப் பட்டது  JavaPython போன்று மற்ற மொழிகளில் உள்ளது போல Try/Catch Error and Exception Handling வசதிகள் ஏற்படுத்தப் பட்டது தரவுகளை கையாளுதல் குறிப்பாக XML மற்றும் SQLite போன்றவகைகளை கையாளுதல் மற்றும் தரவுதளத்துடன் இணைந்து பணியரற்றுவதற்கான எளிய வழிமுறைகளை போன்று வசதிகள் கொண்டு வரப்பட்டது.
1.6 PHP பிரபலமாக உள்ளது எப்படி?
Php என்பது ஒரு Server Side Scripting மொழி (Language) என்பது நாம் அனைவரும் அறிந்த ஒன்றே Php இணைய பயன்பாட்டிற்காக வடிவமைக்கப் பட்டிருந்தாலும் அது ஒரு பொதுப் பயன்பாட்டிகான மொழியாகவும், அனைவராலும் விரும்பி பயன்படுத்தப் படுகின்றது.
இன்றைக்கு இனைய வளன்கிகளிலுமே Apache+PHP உள்ளது புதிதாக நிறுவப்படும் அனைத்து இனைய வழங்கிகளிலும் Php  தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாக உள்ளது
2013 ஆம் ஆண்டில் எடுக்கப்பட்ட புள்ளிவிபர கணக்கின் படி , 240 மில்லியனுக்கு அதிகமான இணையதளங்களில் Php பயன் படுத்தப் படுகின்றது 2.1 மில்லியன் இணைய  வழங்கிகளில் Php நிறுவப் பட்டு உள்ளது.
Perl, Python போன்ற மொழிகளை கற்றவர்கள் , Php ஐ கற்றுக்கொள்வது மிக எளிது அது போல எளிமையான  Syntax, அனைத்து தகவல் தளங்களுடனும் ஒத்து இயங்குவது மற்றும் பாதுகாப்பு அம்சங்கள் மிகுந்து அதிகமாக இருப்பதினாலும் மற்றும் பல சிறப்பு அம்சங்கள் Php இல் இருப்பதனால் இன்றைய  இனைய உலகில்   Web Development இட்க்கு தகுந்த மொழியாக  Php பிரபலமடைந்து இருக்கின்றது.
Php ஐ வைத்து எவ்வாறு ஒரு இணையதளத்தை வடிவமைப்பது போன்ற பல விடயங்கள் அடுத்த பதிவில் தொடரும்…
Php மூலம் எப்படி அழகிய முறையில் ஒரு இணையதளத்தை வடிவமைப்பது என்பதை
இரா . கதிர்வேல் அவர்கள்  எழுதிய எளிய மிழில் PHP என்ற நூலிளில் இருந்து தொடர்ந்து பல பதிவுகள் இந்தப் பகுதிக்காக பதிவு செயப்பட உள்ளது தொடர்ந்து வாசித்து பயன் பெறுங்கள்.

Add Comment